Privacy beleid

Privacy beleid

Bij With a touch of Rose hechten wij grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan de wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in deze opgeslagen gegevens en deze door ons laten wijzigen.

With a touch of Rose gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Bij het plaatsen van een bestelling, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u over het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • With a touch of Rose maakt gebruik van zogenaamde cookies om u als gebruiker makkelijker te herkennen, hoe vaak www.withatouchofrose.nl wordt bezocht en via welke links dit gebeurt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven strikt vertrouwelijk.

 

Nooit verkoop aan derden

With a touch of Rose zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en betaling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Nieuwsbrieven

Wil je onze nieuwsbrieven ontvangen, dan moet je je ervoor aanmelden. Ze worden ongeveer 8 x per jaar verzonden. Door u aan te melden op de nieuwsbrief van With a touch of Rose verleent u toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. With a touch of Rose gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten van With a touch of Rose en om webstatistieken te ontwikkelen. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Let wel, we verzenden nooit ongevraagd nieuwsbrieven.

 

Facturatie en boekhouden

Uw gegevens worden in ons boekhoudsysteem bewaard. Wilt u dat we uw gegevens verwijderen uit ons bestand, dan kan dat door een mail te sturen naar info@withatouchofrose.nl. De facturen bewaren we volgens de wet 7 jaar lang, daartoe zijn wij verplicht.

 

Uw rechten

U heeft diverse rechten als het gaat om uw gegevens, bijv. het recht op informatie, op inzage en op vergetelheid. U kunt altijd daar een beroep op doen door een mail te sturen aan info@withatouchofrose.nl

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Nadere vragen over privacy beleid?

Mocht u nog verdere of nadere vragen hebben over ons privacy beleid dat kunt u ons een mail sturen naar info@withatouchofrose.nl

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. With a touch of Rose gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij With a touch of Rose geen cookies ontvangt.

 

ONS ONTMOETEN?

Dat kan op evenementen of
maak een afspraak.

LET’S GET SOCIAL!

ALS EERSTE OP DE HOOGTE?