.
CO2 voetafdruk
CO2 voetafdruk Het maatschappelijk ondernemen komt in alle facetten van onze bedrijfvoering terug. Dat betekent dat wij zo min mogelijk CO2 willen uitstoten tijdens alle stappen van onze bedrijfsvoering. Bedroeg in 2009 CO2 voetafdruk van With a touch of Rose nog ruim 6, in 2010 was dat 2,36 en in 2011 2,15 volgens een berekeningen op de website van klimaatneutraal. Eind 2009 zijn we overgegaan op groene stroom. Verder wordt een groot deel van onze CO2 voetafdruk bepaald door onvoorzien luchttransport. Door regentijd, onvoorziene vertragingen in de productie zijn we helaas soms genoodzaakt onze producten per lucht te laten vervoeren. De data van beurzen immers worden daarvoor niet verzet. Dit weten we wel te beperken tot maximaal eens per jaar.
In 2007 zijn de voorbereidingen van With a touch of Rose gestart. In september 2007, juni 2008 en februari 2009 is India bezocht. Tijdens deze 3 bezoeken hebben we een goede relatie met The Rajlakshmi Cotton Mills opgebouwd. Sinds dat moment communiceren we via mail, chat en telefoon. We kunnen stellen dat onze CO2 voetafdruk hierdoor het afgelopen jaar al omlaag is gegaan.
De komende jaren willen we de reductie doorzetten met als doel een verlaging van 20% in 2012. Dat willen we bewerkstellingen door middel van activiteiten op het vlak van vervoer, afval en restmateriaal, communicatie en samenwerking

Vervoer
Voor ons eigen vervoer maken we zoveel mogelijk gebruik van het OV en de fiets. Woon-werk verkeer is niet van toepassing, want het kantoor is aan huis.
De producten komen vanuit India in principe per boot naar Nederland. Om de lange reis goed af te leggen zijn de producten o.a verpakt door Rajlakshmi in eco-vriendelijk plastic.
Verder onderzoeken we de mogelijkheden om het vervoer per zeilboot te laten gaan en we zoeken samenwerking met andere Nederlandse bedrijven. Zo heeft in het voorjaar van 2011 een gezamenlijk vervoer plaatsgevonden van Lavital en With a touch of Rose.

Afval en restmateriaal
Katoenproducenten hebben te kampen met vele kilo's voorraad restmateriaal, zo ook Rajlakshmi. Daarom gebruiken we zoveel mogelijk katoen uit voorraad. Ook zoeken we samen met Rajlakshmi naar mogelijkheden om juist het katoen dat in voorraad ligt te gebruiken, bv. voor speciale producten.
Helaas hebben we moeten constateren dat er ook wel eens iets mis kan gaan qua productie. Deze niet te verkopen producten, gebruiken we zelf om o.a. nieuwe samples te maken. Een keer hebben we het katoen aan KICI aangeboden. Zij recyclen katoen.
Als vanzelfsprekend scheiden we ons afval. Voordat papier de papierbak in verdwijnt, gebruiken we het kladpapier.

Communicatie
Onze communicatie gebeurt zoveel mogelijk per mail en telefoon. Hebben we papier nodig, dan gebruiken we recycled papier en enveloppen met het FSC keurmerk.
Verder is onze website gehost bij Blue Yellow. Zij maken op hun beurt weer gebruik van de datacenters van Equinix. Equinix draait volledig op groene stroom en hebben als doel gesteld het jaarlijkse stroomverbruik met 2% te reduceren.

Samenwerking
Om onze CO2 zo laag mogelijk te houden, zoeken we samenwerking met andere bedrijven en organisatie. Een paar voorbeelden:
  • tijdens ons bezoek in 2009 hebben we een producent bezocht van een andere Nederlandse organisatie om de toenmalige order te bekijken;
  • een medewerker van PUM heeft voor ons samples mee teruggenomen naar Nederland en hier aan ons gegeven;
  • LCC Design en Yumeko hebben voor ons samples mee naar India genomen en weer mee teruggenomen;
  • als reeds eerder vermeld, in het voorjaar van 2011 heeft gezamenlijk vervoer met Lavital plaatsgevonden.
Maar we zoeken niet alleen samenwerking richting India. Zo was in het eerste deel van 2010 een stagiair van het ROC in Amsterdam bij ons aan de slag. Deze stage was onderdeel van haar inburgeringscursus.

samenwerking
Tot slot
Persoonlijk bouwen we ons pensioen op in een groen fonds en drinken met name Fairtrade thee en Utz certified of Fairtrade koffie. En natuurlijk is With a touch of Rose partner van MVO Nederland.

vervoer per fiets FSC Fairtrade koffie Fairtrade thee Partner van MVO Nederland
Terug naar Fairtrade en eko overzichts pagina.
Meer informatie over With a touch of Rose en India, GOTS, Max Havelaar.